Muut kotivahingot

Toimi näin

 • Ota vahingosta valokuvia ja luettele tuhoutunut, vaurioitunut tai varastettu omaisuus.
 • Jos kyseessä on varkaus, asuntomurto tai ilkivalta, tee rikosilmoitus poliisille. 
 • Jos asut taloyhtiössä ja vahinko kohdistuu rakennukseen, ota yhteys huoltoyhtiöön tai isännöitsijään.

Korvaako vakuutukseni?

 • Kotivakuutuksesta korvataan rakennukselle ja irtaimistolle aiheutuneita vahinkoja vakuutusehtojen mukaisesti.
 • Laaja kotivakuutus korvaa vahingot, jotka aiheutuvat äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta vakuutusehdoissa lueteltuja poikkeuksia lukuun ottamatta.
 • Peruskotivakuutus korvaa varkaudesta, murrosta, vahingon teosta ja myrskystä aiheutuneita vahinkoja sekä osan vesivahingoista.
 • Kotivakuutukset eivät esimerkiksi korvaa vahinkoa,
  • kun siihen on syynä irtaimiston tai rakennuksen käyttövirhe tai huollon laiminlyönti
  • irtaimisto tai rakennus on vahingoittunut sen vuoksi, että se on kulunut, ruostunut, syöpynyt, pilaantunut, sienettynyt, lahonnut tai esineen materiaali on väsynyt tai kysymyksessä on muusta vastaavasta vähitellen tapahtuneesta ilmiöstä aiheutunut vahinko
  • rakennus on rikkoutunut suunnittelu-, perustus-, rakennus-, työ-, asennus- tai käyttövirheen vuoksi
  • vahingon on aiheuttanut koti- tai lemmikkieläin, hyönteinen tai tuhoeläin.
 • Näet vakuutuksesi voimassaoloalueen ja laajuuden Oma Fennia -palvelussa

Ilmoita vahingosta

 • Oma Fennia -palvelussa, palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla
 • Puhelimitse, p. 010 503 5022.
 • Käsittelemme vahinkoilmoituksista ja viesteistä 78 % kolmen arkipäivän kuluessa.

Lisätietoa

Löydät vakuutuskirjasi Oma Fennia -palvelusta. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Tietoa kotivakuutuksesta

 Tulosta