Henkivakuutuskorvauksen hakeminen

Henkivakuutuskorvausta voi hakea korvaushakemus kuolemantapauksessa -lomakkeella.

Täytä korvaushakemus huolellisesti. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:

  • kuolinsyytodistus (ei tarvita, jos korvausta haetaan säästöhenkivakuutuksesta)
  • sukuselvitys vakuutetusta, jos edunsaajana ovat omaiset, puoliso tai lapset 
    Sukuselvitys tarvitaan 15 ikävuodesta kuolinpäivään. Viimeisin virkatodistus tilataan siitä seurakunnasta, jossa vakuutettu oli kuollessaan. Todistus kattaa tiedot 1.10.1999 alkaen. Tätä edeltävältä ajalta sukuselvitys tilataan niistä seurakunnista/rekistereistä, joissa vakuutettu on kulloinkin ollut kirjoilla.
  • virkatodistukset edunsaajista.

Jotta vakuutus saadaan päätettyä, kannattaa hakemus toimittaa, vaikka kuolinsyytodistusta ei olisikaan vielä saatu. Korvauksen käsittely voidaan kuitenkin aloittaa vasta kaiken tarvittavan selvityksen saavuttua Henki-Fenniaan.

Lähetä korvaushakemus liitteineen Henki-Fenniaan osoitteella:

HENKI-FENNIA
Tunnus 5010546
00003 VASTAUSLÄHETYS

 

 Tulosta