Vuokra-autovakuutuksen korvaukset

  • Fenniakaskon vuokra-autovakuutus ja laaja vuokra-autovakuutus korvaavat vuokra-auton käytöstä aiheutuneet kulut, jos oma autosi on ajokelvoton tai korjattavana korvattavan kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, pysäköinti-, eläinvahinko-, luonnonilmiö- tai lasivahingon takia.
  • Laaja vuokra-autovakuutus korvaa edellä mainitun lisäksi vuokra-auton kulut enintään 7 vuorokaudelta, jos matkasi autolla on keskeytynyt autopalveluvakuutuksesta korvattavan vahingon, kuten autoon tulleen vian tai vaurion vuoksi, ja autosi joudutaan hinauttamaan korjaamolle.
  • Korvauksena maksetaan menetetyiltä käyttöpäiviltä enintään sovitun ja vakuutuskirjassa mainitun kokoluokan mukaisen vuokra-auton vuokrauskulut.
  • Jos autosi lunastetaan, korvataan vuokrauskuluja enintään 14 vuorokaudelta.
  • Jos autosi korjataan, korvataan vuokrauskuluja enintään 30 vuorokaudelta. Tähän voi sisältyä varaosien odotusaikaa ja korjauksen alkamisen odotusaikaa enintään 7 vuorokautta kummankin osalta erikseen.
  • Jos autosi lasi vaihdetaan lasivakuutuksen perusteella, korvausta maksetaan yhdeltä vuorokaudelta. Jos autosi lasi korjataan, korvausta vuokra-autovakuutuksesta ei makseta lainkaan.

Vuokralleantaja

  • Fennialla on oikeus nimetä auton vuokralleantaja. Auto tulee vuokrata Fennian yhteistyökumppanilta Hertz-autovuokraamolta.
  • Jos autoa ei ole vuokrattu Hertz-Autovuokraamolta, tai ei ole vuokrattu lainkaan, maksamme menetetyiltä käyttöpäiviltä rahakorvauksen 35 e/vrk.

Vuokra-auto korvataan menetetyiltä käyttöpäiviltä

  • Vuokra-auto korvataan vain menetetyiltä käyttöpäiviltä ja vahinkotarkastajan hyväksymältä korjausajalta korjauksen aloituspäivästä siihen asti, kun auto on korjaamolla valmis luovutettavaksi.
  • Vuokrauskuluja ei korvata menetetyiltä käyttöpäiviltä, jotka aiheutuvat asiakkaan omasta menettelystä tai korjaamon virheestä, viivästyksestä tai muusta huolimattomuudesta. Jos vaurioitunut auto on liikennekelpoinen, vuokra-auto korvataan vain todelliselta korjausajalta.
 Tulosta