Oikeusturva-asia

Toimi näin

 • Tee ilmoitus oikeusturva-asiasta Oma Fennia -palvelussa.
 • Jos olet lakimies tai asianajaja ja täytät vahinkoilmoitusta päämiehesi puolesta, tee ilmoitus oikeusturvavahinkoilmoituslomakkeella.
 • Liitä ilmoituksen liitteeksi esimerkiksi seuraavia asiakirjoja
  • kopion vastapuolen kanssa käymästäsi kirjeen- tai sähköpostinvaihdosta, josta käy ilmi esitetty vaatimus ja sen kiistäminen
  • esitutkintapöytäkirja
  • syyttäjän syytekirjelmä
  • haastehakemus
  • vastaus haastehakemukseen
  • tuomio
  • sovintosopimus
 • Käsittelemme vahingon toimittamiesi selvitysten perusteella ja annamme kirjallisen korvauspäätöksen vahingon korvattavuudesta.
 • Päätöstä oikeusturvan myöntämisestä ei voida antaa puhelimessa.
 • Asiaasi hoitavan lakimiehen saat valita itse.

Oikeusturvavakuutuksesta ei anneta juridista neuvontaa.

Korvaako vakuutukseni?

 • Yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksesta korvataan asianajopalkkioita ja oikeudenkäyntikuluja erilaisissa yksityishenkilön riita-asioissa.
 • Korvattavia tapauksia ovat esimerkiksi asuntokauppariidat, erilaisiin sopimuksiin, kuten esim. remonttisopimuksiin liittyvät riidat sekä rikosasiat, joissa sinä olet vahingon kärsijänä.
 • Korvattavia kuluja ovat kohtuulliset ja tarpeelliset asian hoitoon liittyvät asianajo- ja oikeudenkäyntikulut.
 • Oikeusturvavakuutuksesta ei korvata asianajokuluja esimerkiksi avioeroon tai työhön liittyvissä riidoissa, tai jos olet rikosasiassa syytettynä.
 • Oikeusturvavakuutus ei korvaa perintöasioissa perukirjan laatimista, pesänselvittäjän tai -jakajan määräämistä tai perinnönjakoa. Oikeusturvavakuutuksesta voidaan korvata esimerkiksi jo tehtyä perinnönjakoa koskeva riita tai testamentista perittävän kuoleman jälkeen syntyvä riita, jotka voidaan viedä suoraan käräjäoikeuteen.

Esimerkkejä oikeusturvavakuutuksen korvauksista

Ilmoita oikeusturva-asiasta

Lisätietoa

Löydät vakuutuskirjasi Oma Fennia -palvelusta. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Tietoa oikeusturvavakuutuksesta

 Tulosta