Henkivakuutuskorvauksen hakeminen

Henkivakuutuskorvausta voi hakea korvaushakemus kuolemantapauksessa -lomakkeella.

Täytä korvaushakemus huolellisesti. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan seuraavat asiakirjat:

 • kopio kuolinsyytodistuksesta (ei tarvita, jos korvausta haetaan säästöhenkivakuutuksesta)
 • sukuselvitys vakuutetusta, jos edunsaajana ovat omaiset, puoliso tai lapset 
  Sukuselvitys tarvitaan 15 ikävuodesta kuolinpäivään. Viimeisin virkatodistus tilataan siitä seurakunnasta, jossa vakuutettu oli kuollessaan. Todistus kattaa tiedot 1.10.1999 alkaen. Tätä edeltävältä ajalta sukuselvitys tilataan niistä seurakunnista/rekistereistä, joissa vakuutettu on kulloinkin ollut kirjoilla.
 • virkatodistukset edunsaajista
 • kopio edunsaajan henkilöllisyyden todentavasta asiakirjasta (passi, henkilökortti tai ajokortti). Alaikäisen edunsaajan molemmilta huoltajilta.
 • mikäli edunsaajana on kuolinpesä, edellä mainittujen lisäksi:
  • jokaisen kuolinpesän osakkaan on allekirjoitettava korvaushakemus, tai valtuutettu muilta osakkailta saatujen yksilöityjen valtakirjojen perusteella
  • kopio testamentista tai kuolinpesän osakkaiden vahvistus, ettei heidän tiedossaan ole testamenttia
  • selvitys siitä, että korvausta haetaan maksettavaksi kuolinpesän tilille.

Jotta vakuutus saadaan päätettyä, kannattaa hakemus toimittaa, vaikka kuolinsyytodistusta ei olisikaan vielä saatu. Korvauksen käsittely voidaan kuitenkin aloittaa vasta kaiken tarvittavan selvityksen saavuttua Henki-Fenniaan.

Lähetä korvaushakemus liitteineen Henki-Fenniaan osoitteella:

HENKI-FENNIA
Tunnus 5010546
00003 VASTAUSLÄHETYS

 

 Tulosta